Wskaźnik koniunktury poszedł w górę. Wrześniowe statystyki GUS

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Michał Pakuła

0 udostępnij na FB
Główny Urząd Statystyczny

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, we wrześniu bieżącego roku wzrósł o 1,5 punktu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym. Poprawę zgłosiło 18,6% spośród badanych przedsiębiorstw (1,4% więcej niż w poprzednim miesiącu) natomiast pogorszenie 6,4% (w porównaniu do 6,5% z sierpnia).

Chociaż ocena bieżącej sprzedaży jest najgorsza od marca ubiegłego roku, to prognozy – w porównaniu do sierpniowych – poprawiły się, i wciąż są dobre. Pozytywne diagnozy sytuacji finansowej z ostatnich miesięcy utrzymują tendencję rosnącą i poprawiają się z każdym miesiącem, chociaż stan zapasów wciąż uznawany jest za nadmierny.

Problemy z zatrudnieniem i podwyżki cen w nadchodzących miesiącach

Jak możemy dalej przeczytać w komunikacie urzędu:
„Oceny sprzedaży oraz sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie mniej korzystne od formułowanych w sierpniu. Od trzech miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany jest wzrost zamówień towarów u dostawców, zbliżony do oczekiwanego w ubiegłym miesiącu. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego w sierpniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć w tempie zapowiadanym miesiąc wcześniej”.

I chociaż w sierpniu w handlu detalicznym zanotowano 9% wzrost sprzedaży (w ujęciu rocznym; odpowiednio 0,9% w ujęciu miesięcznym) to przedsiębiorcy wciąż nie są zadowoleni z obecnej sytuacji. Do tych, którzy zyskali najwięcej w ostatnim czasie, należą przedstawiciele branży farmaceutycznej, paliwowej i rtv/agd.

Czytaj również

Oceń:*