Rejestracja BDO

- dla kogo obowiązkowa rejestracja?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Baza danych o odpadach (BDO) została utworzona w 2018 r. przez rząd polski. Jej cel stanowi zarządzanie danymi dotyczącymi gospodarki odpadami. Oraz rejestracja przedsiębiorstw, które wprowadzają na polski rynek produkty oraz opakowania. Przepisy dotyczą zarówno producentów, jak i importerów. W 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe moduły związane z działaniem bazy. Kto ma obowiązek rejestracji w BDO i jak można to zrobić?

Kto ma obowiązek rejestracji w BDO?

Po utworzeniu bazy, część firm została do niej wpisana automatycznie. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorstw, które zajmują się zbieraniem, składowaniem, przetwarzaniem lub utylizacją odpadów. Niemniej jednak, większość podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji w myśl przepisów musi zgłosić się do BDO samodzielnie. Warto się przyjrzeć bliżej, kogo to dotyczy. Gdyż wiele osób prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę, do tej pory nie zdaje sobie sprawy z wymogów.

Obowiązek rejestracji w bazie BDO dotyczy firm wprowadzających do obrotu w Polsce oleje, opony i preparaty smarowe, pojazdy, elektronikę oraz sprzęt elektryczny, baterie i akumulatory. Zapisać się do BDO muszą również wytwórcy odpadów oraz przedsiębiorstwa, które je wytwarzają. Transportują, odsprzedają lub przetwarzają. Te przepisy dotyczą zarówno producentów, jak i importerów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jeszcze jedną kategorię firm. Gdyż ta pozycja nie jest oczywista, a dotyczy bardzo wielu przedsiębiorstw. Otóż w BDO muszą się zarejestrować również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które wprowadzają na rynek polski zarówno opakowania, jak i towary w opakowaniach! Produkcja i recykling opakowań stanowi jasną kwestię, ale jak należy rozumieć wprowadzanie “towarów w opakowaniach”?

W myśl ustawy, obowiązek dotyczy przedsiębiorców, którzy pakują przedmioty w opakowania wyprodukowane przez inny podmiot i opatrzone własnym imieniem i nazwiskiem, nazwą lub znakiem towarowym. Chodzi tu również o firmy, które pakują towar wyprodukowany przez kontrahentów. Lub pakują produkty na terenie jednego punktu handlowego o powierzchni 5000 m. kw. lub większej. Albo posiadający kilka punktów detalicznych o łącznej powierzchni ponad 5000 m. kw., jeśli w części z nich pakowane są towary.

Jako wprowadzanie towarów na rynek rozumie się nie tylko ich sprzedaż. Również ich nieodpłatne przekazywanie dalej. Z kolei jako opakowanie rozumie się nie tylko pojemnik, w którym produkt jest sprzedawany. Także wyroby służące do prezentacji lub przewozu towarów (np. palety). W praktyce przepisy BDO dotyczą więc wielu sklepów, hurtowni oraz firm importowych.

Jak zarejestrować się w BDO?

Aby wypełnić obowiązek rejestracji w bazie gospodarki odpadami, przedsiębiorca musi wypełnić specjalny formularz, który można pobrać z rządowej strony internetowej BDO. Każda firma wypełnia tylko te rubryki, które dotyczą jej działalności. O ile więc dane ogólne obowiązują wszystkich petentów. O tyle dalej trzeba zaznaczyć punkty pisma w zależności od tego, jakie towary i w jakich opakowaniach dana firma wprowadza na rynek. Trzeba pamiętać, że standardowe palety również uważa się z opakowania w myśl przepisów.

Jeśli pismo składa się na papierze, uprawniony przedstawiciel firmy musi podpisać się na nim i przystawić pieczątkę. W przypadku, gdy obowiązkowa rejestracja BDO odbywa się online, wystarczy użyć podpisu elektronicznego.

Podczas składania dokumentów, oprócz formularza zgłoszeniowego trzeba dostarczyć także poświadczony dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej. Oraz oświadczenie o spełnieniu warunków programu BDO. Opłatę rejestracyjną, a w następnych latach opłatę roczną wpłacaną do końca lutego, przelewa się do Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla danej firmy.

Wniosek można złożyć własnoręcznie w Urzędzie Marszałkowskim, wysłać dokumenty pocztą, lub zarejestrować się przez internet za pomocą podpisu elektronicznego lub platformy EPUAP. Jeśli podanie zawiera błędy, petenta wzywa się, aby w ciągu tygodnia zgłosił się do wyjaśnienia i poprawy podanych informacji. Po skutecznej rejestracji, firma otrzymuje indywidualny numer, login i hasło dostępowe, które należy wykorzystywać przy prowadzeniu ewidencji odpadów.

Co grozi przy braku rejestracji w BDO?

Brak zgłoszenia do bazy BDO wiąże się z bardzo uciążliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorców. Grozi za to bardzo wysoka kara administracyjna do 1 mln zł, a nawet kara aresztu lub grzywny. Takie same nieprzyjemności grożą tym, którzy dokonają nierzetelnych lub fałszywych wpisów dotyczących zarządzania swoimi odpadami do rejestru.

Rejestracja BDO – i co dalej?

Przedsiębiorca, który zgłosił się do bazy, ma obowiązek zajmować się przetwarzaniem użytkowanych opakowań lub, jeśli tego nie robi, wnosić tzw. opłatę produktową. Co roku należy także składać do Urzędu Marszałkowskiego raport na temat wykorzystywanych opakowań oraz ich utylizacji. Należy pamiętać, że co roku do końca lutego należy również wnosić opłatę związaną z korzystaniem z BDO.

Niedopilnowana rejestracja BDO grozi przedsiębiorcom poważnymi konsekwencjami. A kryteria obowiązkowego uczestnictwa nie są intuicyjne. Trzeba więc zapoznać się dokładnie z przepisami, aby dostosować się do obowiązującego prawa i uniknąć ogromnych problemów z urzędami.

Czytaj również

Oceń: