Podatek Liniowy

- dla kogo taka forma opodatkowania?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

1 udostępnij na FB

Liniowy podatek jest jednym ze sposobów rozliczania podatków przez firmy. Na czym polega ta metoda opodatkowania i kiedy przedsiębiorcy opłaci się jej stosowanie?

Na czym polega podatek liniowy dla przedsiębiorstw?

Podatek liniowy to forma opodatkowania, która polega na tym, że niezależnie od wysokości dochodów przedsiębiorstwa płaci się stałą stawkę podatkową. W 2019 r. wynosi ona 19% dochodu firmy. Za dochód uważane są przychody przedsiębiorstwa, które pomniejszono o koszty ich uzyskania. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi wtedy prowadzić księgę przychodów i rozchodów. W której dokumentuje się wszystkie dochody i wydatki związane z działaniem firmy.

Jak płacić zaliczki na podatek liniowy?

Przedsiębiorstwo, które wybrało tą metodę rozliczania podatków, musi płacić miesięczne lub kwartalne zaliczki do skarbówki. Zależne od dochodu osiągniętego w danym okresie rozliczeniowym. Istnieje także uproszczona metoda rozliczania podatku liniowego. Korzystając z niej, odprowadza się zaliczki o stałej wysokości, wyliczone na podstawie wyników firmy z poprzedniego roku lub dwóch. Przy metodzie uproszczonej zaliczki wpłaca się miesięcznie – nie ma wtedy możliwości skorzystania z rozliczeń kwartalnych.

Niezależnie od wybranej metody rozliczania podatku liniowego, do końca kwietnia podatnik ma obowiązek złożyć do urzędu skarbowego formularz PIT-36L. Dotyczący osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym. Przy zastosowaniu metody uproszczonej, z zeznania wyniknie konieczność dopłaty podatku, lub otrzyma się jego zwrot. Końcowy bilans będzie zależał od tego, czy należny podatek okaże się wyższy. Czy też niższy od sumy wpłaconej do skarbówki w miesięcznych składkach.

Czy zawsze można wybrać rozliczanie podatkiem liniowym?

Niestety, ustawodawca zdefiniował sytuacje, w których osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek rozliczania się według skali podatkowej. Z możliwości korzystania z podatku liniowego wyłączono przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz swojego byłego lub obecnego pracodawcy. Oraz wykonują na jego rzecz te same usługi, które świadczyli podczas obowiązywania umowy o pracę albo spółdzielczego stosunku pracy.

Jeśli firma korzystająca do tej pory z podatku liniowego zacznie świadczyć usługi objęte tym wyłączeniem, będzie wtedy musiała wpłacić zaliczki za dochód osiągnięty od początku roku. W którym rozpoczęto wykonywanie usługi, wraz z należnym za zwłokę oprocentowaniem, wyliczone według skali podatkowej. Dalej również trzeba będzie się wtedy rozliczać według zasad skali podatkowej.

Wady podatku liniowego

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na rozliczanie dochodów swojej firmy według zasad podatku liniowego, nie będzie mógł rozliczać się wraz z małżonkiem. Uwzględniać w PIT kwotę obniżającą podatek i łącznie opodatkowywać dochody pochodzące z różnych źródeł.

Ta forma opodatkowania nie pozwala również na odliczanie od podatku wielu ulg, np. rehabilitacyjnej, za dzieci, czy za internet. Również ulgi związane z różnymi tymczasowymi programami rządowymi zwykle nie mogą być uwzględnione w liniowym PIT. Poza tym, podatek liniowy można stosować tylko w działalności gospodarczej nie związanej z rolnictwem.

Kiedy warto wybrać podatek liniowy, a kiedy inną formę opodatkowania?

Firmy, które osiągają na tyle wysokie dochody, że przy rozliczeniu podatku według skali wpadłyby w wyższą stawkę podatkową, zwykle skorzystają na wyborze podatku liniowego. W sytuacji, gdy ulgi i tak nie należałyby się przedsiębiorcy, podatek liniowy może okazać się bardziej dla niego opłacalny od innych form opodatkowania.

Jeśli osiąga się niewielki dochód, a koszty prowadzenia działalności są niskie. Dzieje się tak przy wielu rodzajach działalności usługowej – warto wziąć pod uwagę rozliczenie ryczałtowe. Wprawdzie wtedy wcale nie można stosować żadnych odliczeń kosztów. A podatek płaci się od całości przychodu, ale przy niewielkich przychodach dużo niższe stawki ryczałtu okażą się o wiele bardziej opłacalne.

Przy osiąganiu dochodów z innych źródeł, np. na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, może się okazać, że łączny dochód osiągnięty w danym roku wprowadziłby podatnika w wyższy próg skali podatkowej. Ponieważ dochodów w podatku liniowym się nie łączy z innymi, przedsiębiorcy może opłacić się rozliczenie działalności według podatku liniowego. Tak aby dochody z innych źródeł można było rozliczać według skali w niższej stawce podatkowej.

Wybór i zmiana metody opodatkowania

Przed podjęciem decyzji dotyczącej wyboru metody płacenia podatków, warto wyliczyć sobie należny podatek. Który trzeba będzie odprowadzać do skarbówki przy korzystaniu z różnych opcji rozliczeniowych. Trzeba również uwzględnić przewidywane na dany rok dochody przedsiębiorstwa, gdyż sytuacja może się diametralnie zmienić. Gdy rozwój działalności gospodarczej wprowadzi przedsiębiorcę w wyższą lub niższą stawkę podatku rozliczanego według skali. Lub sprawi, że ryczałt przestanie się opłacać.

Zakładając nową firmę, wybór metody opodatkowania zgłasza się przy rejestracji nowej działalności. Jeśli chce się zmienić stosowane zasady podatkowe, decyzję dotyczącą sposobu rozliczania podatku na bieżący rok trzeba zgłosić do Urzędu Skarbowego do 20 stycznia tegoż roku. W trakcie roku podatkowego nie ma możliwości zmiany wybranej metody podatkowej. Z wyjątkiem sytuacji, gdy przedsiębiorca traci możliwość korzystania z podatku liniowego.

Zanim przedsiębiorca zdecyduje się na wybór metody opodatkowania swojej firmy, powinien wyliczyć wysokość podatku należnego. Przy zastosowaniu różnych sposobów rozliczania, oraz przeanalizować ich wady i zalety.

Czytaj również

1 Comment
  1. Jak ktoś zarabia powyżej 80k na czysto rocznie, to mu się kalkuluję na taki podatek liniowy przejść. W innym wypadku trzeba kombinować jak nie przekroczyć tego limitu, lu rozliczać się wspólnie z żoną.

    (4/5)

Oceń: