Jakie konto maklerskie wybrać?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Za jego pomocą zyskasz dostęp do giełd z całego świata i będzie mógł inwestować również w instrumenty pochodne. Wybór najkorzystniejszego rachunku często nie jest łatwy. Z tego powodu przygotowaliśmy podpowiedzi, które pomogą Ci w podjęciu decyzji, jakie konto maklerskie wybrać.

Na co zwracać uwagę podczas wyboru konta maklerskiego?

Polacy, którzy pragną założyć konto maklerskie, mogą wybierać spośród około 20 propozycji dostępnych na naszym rynku. Większość z nich umożliwia handel na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, niektóre również dostęp do giełd z całego świata, co umożliwia nabywanie akcji światowych gigantów, takich jak Google, Amazon czy Shopify. Także początkujący inwestorzy, którzy nie chcą podejmować zbyt ryzykownych decyzji, mogą dzięki kontom maklerskim nabywać obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, na przykład popularnych w ostatnim czasie ETF-ach. Więcej informacji o kontach maklerskich można znaleźć na przykład na stronie: Bankowe-konto.pl.

Określ swoje oczekiwania i preferencje

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, które konto maklerskie jest najlepsze. Wszystko zależy od naszych oczekiwań i od tego, w jaki sposób zamierzamy korzystać z rachunku. Może się okazać, że konto, które jest idealne dla daytradera, codziennie dokonującego nowych transakcji na giełdzie, niekoniecznie będzie najlepsze w przypadku osoby, która inwestuje długoterminowo w obligacje i ETF-y. W tej pierwszej sytuacji bardzo ważne będą kwestie takie jak możliwość korzystania z krótkiej sprzedaży czy odroczony termin płatności. W drugim przypadku o wiele większe znaczenie będzie miał dostęp do największych światowych rynków obligacji, na przykład poprzez giełdy w Stuttgarcie czy Mediolanie. Z tego powodu zanim zdecydujesz się na założenie konta maklerskiego, zastanów się dobrze, do czego będziesz go potrzebować i przemyśl swoją strategię inwestycyjną.

Porównuj koszty

Zdecydowana większość inwestorów wybierając konta maklerskie, patrzy przede wszystkim na koszty. Niewątpliwie warto porównywać wysokość prowizji. Nawet stosunkowo niewielkie różnice, które moglibyśmy uważać za pomijalne na przykład rzędu 0,2 p.p. przy dokonywaniu transakcji rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych mogą przełożyć się na duże sumy. Już przy dokonywaniu transakcji za 10 tys. zł w zależności od wyboru oferty możemy zapłacić 13 lub 36 zł prowizji. O wiele większe znaczenie ma jednak wysokość opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku: choć niektóre banki w ogóle ich nie pobierają, w innych roczna opłata wynosi aż 50 zł. W przypadku osób, które inwestują sporadycznie, może ona “zjadać” zyski. Pamiętaj przy tym, że niskie koszty transakcji są bardzo ważne, ale nie powinny być nigdy jedynym i decydującym kryterium przy podejmowaniu wyboru konta maklerskiego. Najniższe prowizje mogą łączyć się z niedostępnością niektórych usług czy, przykładowo, niską jakością obsługi.

Zwróć uwagę na jakość obsługi

Bardzo ważnym aspektem przy wyborze konta maklerskiego jest również jakość obsługi klienta i funkcjonalność platformy elektronicznej. Dokonując wielotysięcznych inwestycji, nie możemy przecież denerwować się tym, że nie będziemy mieli możliwości skontaktować się z doradcą, czy że nie wiemy, jak korzystać z mało intuicyjnych rozwiązań w Internecie. Warto także zwracać uwagę na dodatkowe usługi, na przykład możliwość założenia lokaty z wysokim oprocentowaniem.

Czytaj również

Oceń: