Jak można z zyskiem inwestować w ropę?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Skoro złoto jest nazywane bezpieczną przystanią inwestycyjną i właściwie nigdy nie traci na wartości, to „czarne złoto”, za jakie uważana jest ropa naftowa, również powinno być stabilną inwestycją. Pytanie tylko, jak inwestować w ropę naftową, by ponosić z tego tytułu możliwie jak najniższe ryzyko straty części czy wszystkich zainwestowanych środków finansowych.

Skoro złoto jest nazywane bezpieczną przystanią inwestycyjną i właściwie nigdy nie traci na wartości, to „czarne złoto”, za jakie uważana jest ropa naftowa, również powinno być stabilną inwestycją. Pytanie tylko, jak inwestować w ropę naftową, by ponosić z tego tytułu możliwie jak najniższe ryzyko straty części czy wszystkich zainwestowanych środków finansowych.

Inwestowanie w spółki paliwowe i wydobywcze

Jednym z często wykorzystywanych sposobów na inwestowanie w ropę naftową jest użycie do tego celu spółek, które zajmują się wydobyciem tego surowca, jego przetworzeniem, magazynowaniem i dystrybucją. Przy okazji można wskazać firmy – spółki, które działają w segmencie zajmującym się procesem od wydobycia do stworzenia gotowych produktów na bazie ropy naftowej.

Inwestor może podjąć decyzję o inwestowaniu w akcje spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, jakie w różnym stopniu związane są z ropą naftową i szeroko rozumianą branżą paliwową. Wśród nich są takie spółki jak BP, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell, czy Total i Chevron. Inwestowanie w ropę za pośrednictwem akcji spółek giełdowych dla inwestora jest łatwo dostępne – wystarczy, że otworzy rachunek maklerski, ale z drugiej strony musi na bieżąco sprawdzać, jak wrażliwa jest dana spółka na zmiany cen ropy naftowej. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-spolki-gieldowe

Inwestowanie za pośrednictwem funduszy ETF

Zakup ETF-ów, czyli funduszy inwestycyjnych, których jednostki uczestnictwa notowane są na giełdzie papierów wartościowych, również może być sposobem na inwestowanie w ropę naftową. Należy przy tym wybrać ETF, który jest powiązany z ceną „czarnego złota”. Konieczne jest przy tym sprawdzenie przez inwestora wcześniej, zanim przekaże swoje pieniądze do funduszu typu ETF, jaką ma on politykę inwestycyjną oraz jaka jest struktura opłat w jego przypadku. Na rynku dostępne są ponadto także i inne fundusze – jak ETC, tj. Exchange Traded Commodity, które wiernie naśladują kurs instrumentu bazowego, jakim jest ropa naftowa określonego rodzaju.

Inwestowanie w ropę za sprawą instrumentów pochodnych

Inwestor chcąc zainwestować w ropę naftową, może wykorzystać do tego celu instrumenty pochodne, jakie mogą być notowane na rynku regulowanym oraz rynku OTC. Ma przy tym do wyboru kontrakty terminowe i opcje oraz kontrakty na różnice kursowe (Contract for Difference) na ropę naftową.

Kontrakty terminowe na ropę naftową notowane na giełdach światowych opiewają standardowo na 1000 baryłek ropy naftowej po odpowiedniej cenie rynkowej. Zwykle jest to ropa typu WTI lub ropa Brent, przy czym ta druga jest droższa od pierwszej. Ograniczeniem dla inwestowania w kontrakty terminowe na ropę jest to, że trzeba dysponować naprawdę dużym kapitałem, by móc je rozpocząć. Konieczne jest też założenie rachunku inwestycyjnego u zagranicznego brokera.

Dla mniejszych inwestorów, którzy nie dysponują tak dużym kapitałem rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów amerykańskich, przeznaczone są m.in inwestycje w kontrakty CFD na ropę. Pozwalają one na zastosowanie dźwigni finansowej, czyli zjawiska lewarowania, co umożliwia zwiększenie otwieranej pozycji nawet wielokrotnie. Takie działanie daje szansę na zwiększanie zysków, ale tylko przy trafnym typowaniu zachowania ceny ropy naftowej w przyszłości. Jeśli inwestor nieprawidłowo ją wytypuje, straci o wiele więcej pieniędzy, niż realnie zainwestował.

Czy warto inwestować w ropę naftową?

Z uwagi na szerokie możliwości wykorzystania ropy naftowej, wciąż na całym świecie zgłaszane jest zapotrzebowanie na nią. By je zaspokoić, spółki wydobywcze wciąż eksploatują złoża, a cena ropy w hurcie to wzrasta, to spada, ale wciąż zachowuje swoją wysoką wartość. To znak, że dobrym pomysłem będzie podjęcie inwestycji w ropę naftową. Nie trzeba jednak tego robić z wykorzystaniem fizycznej formy tego surowca. Trudno byłoby komukolwiek z prywatnych, ale i instytucjonalnych inwestorów, gromadzić np. w obrębie swojej prywatnej posesji beczki czy inne naczynia z ropą, w którą inwestują.

Z tego względu stosowane są różne instrumenty powiązane z ceną ropy naftowej na rynku surowców, które pozwalają na prowadzenie inwestycji.

Materiał Partnera

Czytaj również