Ile kosztuje kredyt dla firmy, czyli jak sprawdzić czy oferta finansowania jest atrakcyjna?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Utrzymanie optymalnej płynności finansowej to podstawa dobrze prosperującego biznesu. Wielu przedsiębiorców sięga po finansowanie zewnętrzne, gdy bieżący kapitał nie wystarcza do pokrycia wydatków związanych z rozpoczęciem działalności firmy czy też wsparciem jej rozwoju. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem okazuje się kredyt dla firmy, którego wybór nie może być przypadkowy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej oferty bankowej? Podpowiadamy.

1 Jakiego kredytu dla firm potrzebuję?

Na rynku produktów finansowych przeznaczonych dla prowadzących swoją firmę można znaleźć kilka rodzajów kredytów, które różnią się nie tylko warunkami kredytowania, ale również celem, na jaki można je przeznaczyć. Największym zainteresowaniem cieszą się:

  • pożyczki dla firm – jest to szybki i wygodny sposób finansowania, ponieważ pozyskane środki można najczęściej przeznaczyć na dowolny cel. Procedura rozpatrywania wniosków o pożyczkę przebiega znacznie szybciej niż w przypadku kredytów i nie wymaga dopełnienia wielu formalności. Co ważne, przedmiotem pożyczki mogą być nie tylko pieniądze, ale również rzeczy. Przedsiębiorcy często korzystają z pożyczek w sytuacjach nagłych, gdy np. bieżący kapitał nie wystarcza do dokończenia realizacji zlecenia, zakupu materiałów, etc.,
  • kredyty obrotowe – są to kredyty udzielane z określonym okresem spłaty, które służą do finansowania bieżącej działalności. Wyróżniamy kredyty obrotowe w rachunku bieżącym, które można przeznaczyć na dowolne cele związane z prowadzoną działalnością i najczęściej przyjmują one formę linii odnawialnej. Kredytobiorca korzysta z przyznanych środków w momencie, gdy saldo spada poniżej zera, a odsetki naliczane są tylko od wykorzystanej kwoty. Banki oferują również rachunki kredytowe – przy składaniu wniosku należy określić cel, na jaki chcemy się zadłużyć (np. wypłaty dla pracowników, zakup sprzętu), a środki otrzymuje się jednorazowo. Zadłużenie można spłacić od razu w całej kwocie lub ratami.
  • Kredyty inwestycyjne – zawierane na długi okres, nawet do 20 lat, których celem jest finansowanie dalszego rozwoju firmy, odtworzenie lub powiększenie wartości jej majątku trwałego. Jest to bardzo popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, którzy planują poszerzyć obszar lub zwiększyć skalę swojej działalności. Warto jednak pamiętać, że kredyt inwestycyjny wymaga najczęściej wkładu własnego, przygotowania szczegółowego biznesplanu czy też przeprowadzenia analizy prognozowanych zysków i strat.

2 Na co zwrócić uwagę, porównując oferty kredytów dla firm?

Zewnętrzne źródła finansowania biznesu, w tym kredyty, to dla wielu przedsiębiorców jedyny sposób na rozpoczęcie działalności, zagwarantowanie wypłacalności firmy, jak również jej modernizację i rozwój. Warto pamiętać, że nie każdy rodzaj kredytu czy pożyczki będzie odpowiadał naszym możliwościom i oczekiwaniom, dlatego przed podpisaniem umowy z bankiem, należy dokładnie przeanalizować zarówno naszą obecną sytuację, jak i warunki ofert dostępnych na rynku.

Szczegółowa analiza oferty kredytowej to klucz do sukcesu. Każdy przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że na koszty finansowania składa się wiele czynników, w tym:

  • oprocentowanie – wartość według której instytucja finansowa nalicza odsetki. Przy kredytach bankowych ich wysokość zależy od dwóch elementów: stałej marży banku oraz stawki WIBOR. Pierwsza składowa obowiązuje przez cały okres kredytowania, a jej wysokość ustala dany bank na podstawie swoich analiz rynkowych. Stawka zmienna, czyli WIBOR, to referencyjne oprocentowanie na polskim rynku międzybankowym. Jest uzależnione od stóp procentowych ustalanych przez RPP i może ulec zmianie w trakcie okresu spłaty kredytu;
  • rodzaj raty – wiele banków oferuje raty stałe lub zmienne. Pierwszy wariant pozwala zmniejszyć miesięczne obciążenia finansowe firmy. Drugi natomiast jest dobrym rozwiązaniem, gdy chcemy obniżyć koszty kredytowania – w pierwszej kolejności spłacamy kapitał, a później odsetki, które są niższe;
  • opłaty dodatkowe – mogą mieć charakter jednorazowy lub stały, w zależności od wybranej oferty. Kredytobiorca najczęściej musi być przygotowany m.in. na opłaty za rozpatrzenie wniosku, prowizję za udzielenie kredytu, opłaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania lub niewykorzystanie jego całej kwoty czy wycenę zabezpieczenia.

3 Jakie są możliwe formy zabezpieczenia kredytu dla firm?

Banki pozytywnie rozpatrując wnioski kredytowe, automatycznie ponoszą ryzyko niewypłacalności klientów, dlatego też często ustanawiają zabezpieczenie. Jego forma w dużej mierze zależy od kwoty kredytu, okresu jego spłaty, sytuacji finansowej firmy czy też celu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie.

Zabezpieczony kredyt dla firm to możliwość uzyskania finansowania opiewającego na wyższą kwotę, jednak trzeba liczyć się ze spełnieniem kilku warunków ochrony ustalonych przez daną instytucję. Do najczęściej stosowanych zabezpieczeń należą:

  • osobiste – ustanowiony podmiot przejmuje odpowiedzialność za wierzytelności kredytobiorcy. Do tego rodzaju zabezpieczeń należą np. cesja wierzytelności, poręczenia cywilne lub wekslowe, gwarancja bankowa, weksel in blanco;
  • majątkowe – bank ma prawo do zajęcia majątku firmy. Mogą one przyjmować formę m.in. blokady środków na rachunku bankowym, kaucji, zastawu, hipoteki na nieruchomości, pełnomocnictwa do rachunku, etc.

4 Podsumowanie

Przy wyborze kredytu dla firmy warto dokładnie przeanalizować warunki poszczególnych ofert i wybrać tę, która jest skrojona na miarę naszych potrzeb. Przed podjęciem decyzji warto skorzystać z różnego rodzaju rankingów i zestawień, dzięki którym można łatwo porównać całkowite koszty kredytów i pożyczek.

Artykuł został przygotowany przez markę Finiata specjalizującą się w dostarczaniu zintegrowanych rozwiązań pożyczkowych dla firm.

Czytaj również

Oceń: