Elementy składowe strategii marketingowej

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

O strategii marketingowej należy myśleć jak o procesie. Przy jej opracowywaniu należy wziąć pod uwagę zarówno konkretne (czasem dość ograniczone) zasoby firmy oraz możliwości, jakie stwarza rynek. W efekcie można zwiększać sprzedaż, osiągać zamierzone cele oraz wyróżniać się na tle konkurencji. I dlatego właśnie strategię marketingową powinno mieć każde przedsiębiorstwo, które poważnie myśli o tym, by się rozwijać w perspektywie krótko i długoterminowej. Warto pamiętać, że jest to szereg działań, które koncentrują się na konsumencie, ponieważ to od niego uzależnione jest istnienie każdej firmy. Jak widać, tworzenie strategii marketingowej jest opcją szytą na miarę, bo nie ma rozwiązań uniwersalnych.

Dopasowana do potrzeb strategia marketingowa

Dopasowana do potrzeb strategia marketingowa będzie łączyć rozwój produktu, promocji, dystrybucji, cen, a także zarządzanie relacjami z klientami. Dzięki temu pomaga w wytyczeniu najistotniejszych problemów, nad którymi trzeba się skupić, by osiągnąć cel, a tym samym opracować zestaw konkretnych działań, które są niezbędne, by realizować strategie marketingowe. Te zawsze wynikają z postawionych celów, które trzeba zrealizować, ale podstawą będzie misja przedsiębiorstwa. To ona określa funkcje wobec otoczenia, a szczególnie klientów.  Na tej bazie określa się cele marketingowe oraz zadania rynkowe i finansowe. Z zasady muszą być one osiągnięcie w danym czasie i dale tego ważne są także kluczowe wskaźniki efektywności.

Komu zlecić  tworzenie strategii marketingowej?

Cele marketingowe są wyznaczane w oparciu o regułę SMART. Dzięki temu mogą być mierzalne i stają się zbiorem zasad postępowania w danych sytuacjach. Poza tym dzięki temu działania marketingowe mogą być skuteczne i trafiać do potencjalnych klientów. Sam plan marketingowy może więc dotyczyć całej oferty firmy lub też jednego produktu czy usługi i zawsze jest szyty na miarę. Przy opracowywaniu współpracować muszą osoby związane z marketingiem, sprzedażą oraz komunikacją. Plan marketingowy odpowiadać musi na podstawowe pytania: co, jak, kiedy i za ile zamierza przedsiębiorstwo zrobić, by osiągnąć założony cel.

Jak wykorzystać strategię marketingową przy wytyczeniu najistotniejszych problemów?

Dobra strategia marketingowa jest więc narzędziem do osiągnięcia wyznaczonych celów. Od tego zależeć będzie czy firma wybierze stratę ofensywną czy defensywną. Ta pierwsza obejmuje na przykład inwestowanie w obecny lub nowy rynek oraz poprawę pozycji na tle konkurencji. To wstęp do określenia zadań rynkowych, które obejmują produkt, dystrybucję, cenę i promocję. Biorąc pod uwagę mocne i słabe strony, określenie grupy docelowej, przygotowanie strategii marketingowej staje się niezwykle ważne, by osiągnąć maksymalizację zysku poprzez podjęcie określonych działań. Koniecznym elementem planu zawsze będzie analiza makrootoczenia.

Pozwala ona ocenić trendy, które zachodzą w poszczególnych warstwach. Mogą one dotyczyć zmiany społeczne czy polityczne, rozwój technologii czy na przykład spadek siły nabywczej, co wpływa na wyniki ekonomiczne. Dzięki temu można ocenić zagrożenia i szanse, jakie przed przedsiębiorstwem stoją, a to niezwykle ważne elementy strategii marketingowej. W określeniu sposobów docierania do grupy docelowej niezbędna jest identyfikacja pozytywnych i negatywnych zjawisk w makrootoczeniu i mikrootoczeniu. Sama działalność ma przecież na celu zbudowanie przewagi nad konkurencją oraz znalezienie pewnej niszy w danej branży. A to przekłada się na sprzedaż i oczywiście dochody.

Czytaj również

Oceń: