Statystyki firm windykacyjnych w roku 2017

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego, w ubiegłym roku wartość nominalna wierzytelności, jakimi zajmowały się firmy windykacyjne, wyniosła 91,6 miliarda zł. Zawiera się to w całkowitej liczbie około 9,5 mln spraw o łącznej wartości ponad 40mld zł – odzyskano natomiast około 8,8mld zł.

Statystyki firm windykacyjnych wg. GUS

W badaniu wzięło udział 105 firm. Wyniki ankiety wskazują, że w przypadku 56 z nich windykacja to jedyna działalność, jaką się zajmowały. 33 z nich zgłosiły windykację jako działalność dominującą, a tylko 16 jako poboczną. W tych 105 podmiotach zatrudnionych było około 7,5 tysiąca osób, z czego większość wykonywała obowiązki na podstawie umowy o pracę.

Spośród 105 zbadanych firm windykacyjnych:

  • 26 to spółki akcyjne,
  • 52 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • 27 to inne spółki lub przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne.

W dodatku, w swoim raporcie urząd podaje, że największą grupą wierzycieli (w przypadku wierzytelności konsumenckich) stanowiły w ubiegłym roku banki – 64,3%. Na drugim miejscu byli operatorzy telewizji i telekomunikacji (12,4%) i instytucje pożyczkowe (11,4%). Nie inaczej sprawa wyglądała w przypadku wierzytelności korporacyjnych – tutaj również głównym wierzycielem były banki (70,2%). Wartość wierzytelności konsumenckich wyniosła 70,6mld zł, czyli 77,1%, natomiast korporacyjne około 21mld zł, co daje 22,9%.

Pod koniec roku 2017, osoby fizyczne stanowiły większość udziałowców w kapitale biorących udział w badaniu przedsiębiorstw windykacyjnych (65 firm). Dalej były przedsiębiorstwa prywatne (32 firmy). W przypadku 88 firm udziałowcami byli głównie Ci krajowi, natomiast dla 17 zagraniczni.

Czytaj również

Oceń: