Kredyt gotówkowy: w placówce czy przez internet?

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Pożyczanie przez internet może sprowadzać się do złożenia wniosku kredytowego online. A umowa kredytowa i tak musi być podpisana osobiście. Kredyt gotówkowy przez internet zaciągnąć można w kilku bankach w Polsce.

Zaciągnięcie kredytu gotówkowego wymaga od kredytobiorcy dopełnienia formalności związanych ze złożeniem wniosku wraz z załącznikami. Jak i posiadania odpowiednio wysokiej zdolności kredytowej oraz dobrej historii kredytowania w BIK-u. Banki oferują coraz częściej kredyt gotówkowy nie tylko w placówkach i oddziałach, ale również przez internet. Z której oferty warto skorzystać?

Kredyt gotówkowy – na dowolny cel kredytowy

W ramach kredytu gotówkowego, który jest produktem bankowym, można sfinansować dowolne cele kredytowe klienta. Nie ma znaczenia, czy pieniądze pozyskane z banku zostaną spożytkowane na wakacje, na bieżącą konsumpcję czy nawet na spłatę dotychczasowego zadłużenia. Klient nie musi nawet ujawniać we wniosku kredytowym, w jakim celu zaciąga kredyt gotówkowy.
To zobowiązanie spłacane w ratach malejących lub równych – do wyboru dla klienta. Można je zaciągnąć wyłącznie wtedy, gdy klient złoży wniosek o kredyt wraz z wymaganymi załącznikami i będzie spełniał inne warunki kredytowania. Musi mieć odpowiednią zdolność kredytową. Czyli zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, w terminie wskazanym w umowie kredytowej.

Ponadto bank przed udzieleniem kredytu gotówkowego sprawdzi, czy klient ma dobrą historię kredytowania. Źródłem informacji jest Biuro Informacji Kredytowej, które gromadzi wszelkie informacje o kredytobiorcach w Polsce. Są to zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje. Złe wpisy w BIK-u świadczą o opóźnieniach w spłacie wymaganych rat kredytów i pożyczek. Powodują one, że banki odmawiają klientom udzielenia kolejnego zobowiązania.

Jak zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Podstawą do zaciągnięcia kredytu gotówkowego jest wniosek na formularzu bankowym. Należy w nim wskazać między innymi: • wysokość pożądanej kwoty kredytu:

  • okres kredytowania;
  • dane osobowe kredytobiorcy, w tym imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę ważności dowodu;
  • adres zamieszkania;
  • adres do korespondencji;
  • dane dochodowe – wysokość dochodu miesięcznie i źródło jego pozyskiwania.

Najczęściej banki wymagają dołączenia do wniosku zaświadczenia o wysokości dochodu czy wyciągu z 3 ostatnich miesięcy z historii rachunku osobistego. Na tej podstawie wyliczają zdolność kredytową klienta.

Pożyczanie od banków – w oddziale i online

Coraz częściej banki w Polsce oferują możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego nie tylko w oddziale czy placówce stacjonarnej, ale również przez internet. Kredytobiorca nie musi się fatygować do banku, aby złożyć wniosek o kredyt. Można wypełnić elektroniczny formularz i wysłać go pocztą mailową. W niektórych bankach można już wnioskować o kredyt za pomocą aplikacji mobilnej. Czy bezpośrednio w bankowości elektronicznej. Czy jednak warto z takich możliwości skorzystać?

Wnioskowanie o kredyt gotówkowy w oddziale banku pozwala na załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu. Ale trzeba mieć czas, aby złożyć taką wizytę. Mamy jednak szansę na skorzystanie przy tym z porad doradcy bankowego. Nie łudźmy się jednak nadzieją, że w czasie jednej wizyty na pewno otrzymamy kredyt. Instytucja finansowa musi mieć czas na przeanalizowanie wniosku kredytowego klienta. Na zbadanie jego historii kredytowania i obliczenie zdolności kredytowej. Analityk ostatecznie wydaje decyzję o udzieleniu kredytu w ciągu kilku dni. Później trzeba jeszcze podpisać umowę kredytową, co wymaga kolejnej wizyty w banku.

Na tle takich procedur bankowych ubieganie się o kredyt przez internet wydaje się lepszą alternatywą. Wniosek o kredyt gotówkowy można złożyć w wielu bankach w Polsce, ale nie jest powiedziane, że klienta ominie wizyta w oddziale bankowym. Część kredytodawców pozwala tylko na złożenie wniosku o kredyt online, a już na podpisanie umowy kredytowej trzeba stawić się w banku i osobiście dopełnić formalności. Czasami umowa kredytowa dostarczana jest pod wskazany przez klienta adres przez kuriera bankowego – można się z nią zapoznać i podpisać, a kurier dostarczy ją z powrotem do banku.

Tylko w nielicznych przypadkach zaciągniemy kredyt gotówkowy całkowicie przez internet, głównie w bankach, w których mamy konto osobiste, a analitycy mogą zbadać naszą zdolność kredytową, korzystając z historii rachunku.

Czytaj również

Oceń: