3-miesięczne wakacje kredytowe w Tarczy antykryzysowej 4.0

ważna wiadomość

Redaktor naczelny Karol Jaszewski

0 udostępnij na FB

Wprowadzona i podpisana przez prezydenta RP 23 czerwca 2020 roku Tarcza antykryzysowa 4.0, umożliwia zawieszenie spłat rat kredytowych. Na okres do 3 miesięcy, bez naliczania odsetek i innych opłat.

Większość banków już po ogłoszeniu pandemii koronawirusa Covid-19 w Polsce, zdecydowała się na udostępnienie kredytobiorcom, możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych na okres 3 miesięcy. Teraz obowiązuje już odgórna ustawa o 3-miesięcznych wakacjach kredytowych. Okazuje się jednak, że nie wszyscy będą mogli skorzystać z tego udogodnienia.

Dla kogo 3 miesięczne wakacje kredytowe?

Wprowadzona ustawa dotyczy wyłącznie tych osób, które straciły pracę lub inne główne źródło dochodu po 13 marca 2020 roku. Jak podkreśla wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. “Dzięki temu gospodarstwa domowe, szczególnie dotknięte przez gospodarcze skutki pandemii, będą mogły odczuć ulgę w zbilansowaniu bieżących wydatków z obniżonymi dochodami. Bez obawy, że przełoży się to natychmiast na większe koszty obsługi ich zadłużenia w przyszłości.”

3-miesięczne wakacje kredytowe w ramach Tarczy antykryzysowej 4.0 dają prawo do zawieszenia spłaty kredytu. Mamy możliwość zawiesić go na okres 3 miesięcy. Bez naliczania odsetek i innych opłat. Z wyjątkiem opłat z tytułu składek. Wynikających z umowy ubezpieczenia powiązanej z umową kredytu.

Zawieszenie rat kredytowych nastąpi automatycznie. Z chwilą doręczenia kredytodawcy stosownego wniosku. Konsument będzie mógł samodzielnie zdecydować, czy zawiesza spłatę na jeden, dwa czy trzy miesiące. Okres kredytowania, jak i wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, będą automatycznie przedłużane o okres zawieszenia.

W sytuacji jeśli kredytobiorca ma kilka kredytów tego samego rodzaju (np. dwa kredyty waloryzowane do CHF) u danego kredytodawcy, wtedy będzie mógł skorzystać z wakacji kredytowych wyłącznie wobec jednego z nich.

Czytaj również

Oceń: